DE SAMMANSLAGNA KLUBBARNA

Av Anders Johnsson

De två kapitel som ni nyss läst är skrivna för 10 år sedan och vi har valt att trycka dem oförändrade i denna Jubbla eftersom den delen av historien inte förändrat sig. Det var som sagt vid årsskiftet 87/88 vi slog ihop klubbarna, och sen rullade det på några år under MHS-flaggen. MHS sade sig vara stolta över oss, och vi var helnöjda med samarbetet, men strax före årsskiftet 93/94 kom en blixt från klar himmel. Då fick vi beskedet att MHS bestämt att fr.o.m. årsskiftet skulle alla medlemmar i märkesregistren vara direktmedlemmar i MHS. Vi var ungefär 550 medlemmar då, och ungefär ett hundratal av oss var redan MHS-medlemmar. Vi bedömde att högst ett hundratal av de övriga medlemmarna skulle vara möjliga att “tvinga” in i MHS.  Enda lösningen var alltså att ställa sig på egna ben och så här med facit i hand så blev det ju en knuff framåt för oss. Vi tillsatte en interimsstyrelse och registrerade oss som en ideell förening. Och i mars 1994 hade vi vårt första årsmöte. Redan till hösten 1994 sökte vi och fick medlemskap i MHRF (MotorHistoriska RiksFörbundet) som är en sammanslutning av cirka 150 veteranfordonsklubbar.  Ja, sen har ju allt rullat på med diverse träffar. Tyvärr är det långt ifrån alla medlemmar som har möjlighet att dyka upp på träffarna, men något som verkligen är glädjande är att vi har behållit många medlemmar i 10-20 år trots att fordonen ännu inte kommit i trafik. Det får man väl ta som ett tecken på att Bubblan är uppskattad.

 

 

Bli Medlem

Årsavgiften är 250 kronor för boende i Sverige, och 320 kronor för boende utomlands.

Mer information här